Đại lý hoá đơn điện tử giá rẻ, CHIẾT KHẤU 80%

Hoá đơn điện tử

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Quy định này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình […]