TỔNG ĐẠI LÝ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ NHẤT

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói KM 70%

Mục lục

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ,chủ hộ đại diện cho hộ gia đình trong các hoạt động kinh doanh vì lợi ích chung của hộ gia đình. Tài sản chung của hộ gia đình là tài sản mà các thành viên trong gia đình cùng xây dựng, tặng cho nhau hoặc thỏa thuận là tài sản chung của hộ gia đình. Nếu nguồn lực chung của một hộ gia đình không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ chung của mình, thì mỗi thành viên phải chia sẻ trách nhiệm.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể phải tuân theo các thủ tục nhất định để đăng ký và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh, có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Một cá nhân hoặc một thành viên hộ gia đình có thể thành lập một hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh này tự chịu toàn bộ tài sản cho hoạt động kinh doanh tại nhà. Nếu thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì chỉ định một người làm đại diện hộ kinh doanh. Khi có người đăng ký thành hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh là cá nhân được các thành viên trong gia đình cho phép đại diện hộ kinh doanh.

Để phù hợp với quy mô hoạt động của mình, nhiều người khi thành lập doanh nghiệp thường băn khoăn không biết nên thành lập công ty hay đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Lợi ích và hạn chế của từng loại hình kinh doanh là gì? Những người và hộ gia đình sau đây thường nên đăng ký dưới dạng nhà kinh doanh cá thể hơn là tập đoàn hoặc doanh nghiệp.

Một số lưu ý:

  • Việc lập hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) là không cần thiết để khách hàng khỏi phải đau đầu về thuế như kê khai, nộp báo cáo quý, báo cáo tài chính, v.v.
  • Các doanh nghiệp nhỏ do các cá nhân và gia đình điều hành thường đòi hỏi ít vốn.
  • Khi các cơ quan có thẩm quyền thích hợp kiểm tra, họ cần phải hợp pháp hóa cơ cấu kinh doanh của mình và xin giấy phép.
  • Cá nhân, gia đình, lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, người bán hàng rong, người bán đồ ăn nhanh và công ty di động nằm trong số những cá nhân được miễn yêu cầu đăng ký. việc kinh doanh.
  • Quyền thành lập và yêu cầu đăng ký HKD

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh:

Thứ nhất

Kinh doanh tại gia đình do một người, một nhóm người hoặc một hộ gia đình kinh doanh (hộ kinh doanh do một chủ hoặc nhiều chủ sở hữu).

Khi một người làm chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh đó cũng thuộc sở hữu của người đó và chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (giống như chủ hộ kinh doanh). Các doanh nghiệp được nắm giữ bởi một nhóm người hoặc các hộ gia đình được gọi là hộ kinh doanh.

Các thành viên của nhóm hoặc gia đình quyết định các hoạt động kinh doanh thương mại của các hộ gia đình. một tập hợp các cá nhân hoặc một gia đình chỉ định một đại diện để đại diện cho họ trong các tương tác bên ngoài.

Thứ hai

Thông thường, các doanh nghiệp hộ gia đình hoạt động với quy mô kinh doanh khiêm tốn, một địa điểm và số lao động không quá 10 người.

Theo các tiêu chí sau, doanh nghiệp hộ gia đình có quy mô nhỏ hơn các loại hình doanh nghiệp khác: doanh nghiệp gia đình có không quá 10 nhân viên và hoạt động tại một địa điểm duy nhất. Các doanh nghiệp có từ mười nhân viên trở lên phải tuân thủ các quy tắc và đăng ký như một cơ sở thương mại. Các doanh nghiệp bên ngoài văn phòng trung tâm được phép xây dựng chi nhánh, văn phòng và địa điểm thương mại, và nhà nước hỗ trợ các công ty sử dụng nhiều người.

Do các hộ gia đình có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh khác với các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và các doanh nghiệp bán thức ăn đường phố, đồ ăn nhẹ, tour du lịch, doanh nghiệp lưu động và dịch vụ thu nhập thấp.

Thứ ba

Chủ hộ kinh doanh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh.

Trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh tương tự như chủ doanh nghiệp tư nhân ở chỗ, nếu tài sản của hộ kinh doanh không đủ trả nợ thì hộ kinh doanh cũng phải sử dụng tài sản chưa đầu tư để bù đắp khoản thiếu hụt. Thời hạn hoàn trả nợ là khoảng thời gian hộ kinh doanh phải trả cho chủ nợ khoản nợ còn thiếu.

Quy định của pháp luật về phá sản có thể được sử dụng để trả nợ khi công ty tư nhân bị phá sản, nhưng trong trường hợp này, hộ kinh doanh chỉ có thể yêu cầu trả nợ theo trình tự xử lý nợ vì nó không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phá sản.

Tuy nhiên, không giống như một hình thức sở hữu duy nhất, một hộ gia đình thuộc sở hữu của một nhóm người hoặc gia đình có sự phân bổ rủi ro cho nhiều thành viên trái ngược với một quyền sở hữu duy nhất.

Nếu một nhóm người sở hữu ngôi nhà, thì mỗi chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của ngôi nhà kinh doanh trên cơ sở một số người.

Tất cả các thành viên trong gia đình cùng chịu trách nhiệm nếu nhà thuộc sở hữu của một hộ gia đình. Khi tài sản chung của hộ không đủ trả nợ thì các thành viên trong hộ phải sử dụng cả tài sản riêng để giải quyết nợ và trả cho các thành viên khác trong hộ (trách nhiệm trung bình).

Những ai đủ tiêu chuẩn đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ tuổi theo pháp luật được đăng ký thành hộ kinh doanh cá thể. Một nhà hoặc một nhóm người có thể đăng ký trở thành hộ kinh doanh duy nhất.

Có thể những người đã đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể sẽ không được phép thực hiện lại.

Ai không cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Ngoại trừ trường hợp kinh doanh thực phẩm và đồ uống, các hộ gia đình liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, các mặt hàng đường phố, đồ ăn nhẹ, du lịch, công ty di động và dịch vụ thu nhập thấp được miễn yêu cầu đăng ký. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quy định cụ thể mức thu nhập thấp của vùng áp dụng đối với ngành, nghề có điều kiện.

Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế gì?

Doanh thu trừ đi các khoản chi phí được phép liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế bằng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh. Chi phí nguyên vật liệu, hàng hoá sử dụng vào sản xuất kinh doanh, chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định dùng vào sản xuất kinh doanh, trả lãi vay, chi phí quản lý đều là những ví dụ về chi phí hợp lý. Các khoản thuế, phí và lệ phí khác phải nộp theo quy định của pháp luật được tính là chi phí.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Ủy ban nhân dân Quận / Huyện là nơi bạn có thể đến để xin giấy phép cho một hộ kinh doanh hoặc hộ gia đình. Sau khi có mã số thuế, bạn có thể hoàn tất quy trình khai thuế ban đầu bằng cách liên hệ với văn phòng thuế địa phương.